Användarvillkor

Adclusive AB (559369-3665) nedan benämnt som ”Adclusive” och ” Webbsidan”.

När du använder dig av Adclusive.se godkänner du som besökare per automatik dessa användarvillkor nedan benämnda som ”Användarvillkoren”. Det är besökaren ansvar att läsa genom dessa användarvillkor.

De som blir medlemmar på Adclusive.se kommer att meddelas om dessa användarvillkor ändras. Dessa användarvillkor är bindande för alla som besöker Adclusive.se.

Adclusive.se

Den tjänst som Adclusive.se erbjuder är för publicister att upplåta annonsutrymme på sin hemsida, blogg eller sociala medier för grafiska annonser eller länkar samt annat grafiskt material. För att ta del av annonsörers länkar och annonsmaterial krävs annonsörens godkännande. Detta sker i många fall genom att du blir medlem på Adclusive.se, men kan även ske genom att du får ansöka till den specifika annonsören.

Personuppgifter:

När en användare registrerar sig på Adclusive.se kommer användaren bli ombedd att uppge sina personuppgifter. Dessa personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen och lämnas aldrig ut till tredje part utan din skriftliga tillåtelse.
När en användare registrerar sig som publicist kommer annonsörer kunna se dina personuppgifter. Detta sker för att direkt kommunikation mellan publicist och annonsör ska vara möjlig.

När man registrerar som publicist eller annonsör på Adclusive.se godkänner man per automatik att dessa uppgifter kan komma att användas för statistiska ändamål. De uppgifter som används i dessa ändamål kommer inte kunna kopplas till specifika användare.

Om en avregistrering sker så lagras dessa uppgifter i upp till 3 månader från dagen som en avregistrering sker. Om bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten misstänks så kan dessa uppgifter komma att lagras under en obestämd period.
Ett användarkonto är personligt och får inte överlåtas.

 

Varumärkes & Upphovsrätts villkor:

Den information och den grafik som tillhandahålls genom Adclusive.se får inte återanvändas utan Adclusive’s skriftliga godkännande. Om material citeras så krävs källhänvisning till ursprungskällan (Adclusive.se). Otillbörlig användning av den information som tillhandahålls genom Adclusive.se.

Innehåll på hemsidor skapade av publicists:

Adclusive AB (559369-3665) ansvarar inte för innehållet på de hemsidor som marknadsför material genom Adclusive.se. Dock kommer stickprov på hemsidor ske löpande så att publicists inte bryter mot era önskemål på innehåll.

Hemsidor som involverar följande kommer att stängas av:

  • Hets mot folkgrupp / Förtal
  • Pornografiskt innehåll
  • Olagligt material

Utbetalningar:

Utbetalningar sker den 15:e varje kalendermånad.

Om du som registrerar dig som publicist är privatperson kommer skatt och sociala uppgifter att dras av på den intjänade summan. I annat fall är användaren själv ansvarig för att skatt samt eventuella merkostnader betalas.

Adclusive AB (559369-3665) äger den intjänade summan tills utbetalning är begärd av publicist. Det minsta uttaget som kan göras som privatperson är 1 000 kr. Det minsta uttaget som kan göras som företagare är 500 kr. Adclusive AB (559369-3665) ansvarar inte för felaktiga utbetalningsuppgifter.

Vid bedrägliga handlingar kommer en polisanmälan att upprättas och avgöras i Göteborgs Tingsrätt.

Då Adclusive AB (559369-3665) inte har något anställningsförhållande gentemot hemsideägare kommer ingen semesterersättning, sjukvårdsersättning eller uppsägningstid att erbjudas.

För att mottaga utbetalningar krävs det att du är över 18 år eller har målsman som betalningsmottagare.

Missbruk av användarvillkoren:

Adclusive AB (559369-3665) förbehåller sig rätten att stänga av användare från tjänsten utan förvarning. Vid avstängning avgör Adclusive AB (559369-3665) om en slutgiltig utbetalning sker. Om så är fallet så betalas den intjänade provisionen ut som vanligt.

Kontakten sker i detta fall över telefon/ e-post.

Notera att endast ett konto per användare är tillåtet.

Cookies:

Adclusive.se använder sig av Cookies vilket vi är skyldiga att meddela användaren. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Cookies används bland att för att vi ska kunna upprätthålla en session när du är inloggad i kontrollpanelen. De cookies som lagras i din webbläsare innehåller inte någon information som kan kopplas till dig.

Skadegörelse och attacker:
Användande av Adclusive.se går under svensk lagstiftning. Detta innebär att all form av skadegörelse eller attack mot de hemsidor som Adclusive AB (559369-3665) tillhandahåller kommer polisanmälas.

Exempel på skadegörelse är Hackning, dataintrång, Manipulerade annonser, Kopiera- och förfalska information (Statistik, klick mm.), samt andra attacker mot Adclusive eller dess system som strider mot svensk lagstiftning

Publicister får heller inte manipulera och/eller radera information för annonsörer. Samtliga fall av skadegörelse resulterar i omedelbar avstängning och eventuell intjänad provision kommer att frysa inne, samt en polisanmälan kan komma att upprättas.

Övrigt villkor och bestämmelser:

Du kommer som publicist och annonsör få utskick i form av nyhetsbrev. Dessa kommer att innehålla information om nya publicister och annonsörer.

För användning av webbplatsen och tolkning av användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister med anledning av användning av webbplatsen och dess användarvillkor skall avgöras i svensk domstol.

Om skador på din hemsida skulle uppkomma vid användning av Adclusive så står inte Adclusive AB (559369-3665) för detta, vi arbetar konstant för att förhöja användarupplevelsen.

Adclusive AB (559369-3665) ansvarar heller inte för datorintrång eller eventuella skador som kan uppkomma på någons konto efter dataintrång. Därför uppmanar vi användare att ha säkra lösenord.

Detta avtal kan upphävas utan förvarning till tjänstens användare. Adclusive har även alltid rätten att närsomhelst upphöra eller ändra tjänsten. Detta kommer underrättas genom e-post samt via https://adclusive.se.

 

Göteborg 2022-05-09